Další termín samovýřezu na Vítové 14.11.

Tuto neděli 14.11. bude nejspíše poslední možnost vyznačení si samovýřezu vánočních stromků na Vitové. V době od 9 -11hod a od 14-16hod, po předchozí emailové domluvě. Druhy stromků, kterou jsou možné v “samovýřezu” koupit: smrk pichlavý (stříbrný); smrk ztepilý, borovice černá. Jedle kavkazská je již omezená (jen na této ploše v rámci samovýřezu) na posledních pár kusů.